Disclaimer

 

 

De vormgeving en inhoud van deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan de inhoud na verloop van tijd verouderd of niet langer van toepassing zijn. Roos Diervoeders aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen hiervan.
Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roos Diervoeders.

Koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruikersgemak en betekenen niet dat Roos Diervoeders de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft. Roos Diervoeders kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites, die zich op de gekoppelde sites bevinden.

Roos Diervoeders staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34377564.

Hebt u problemen ondervonden bij het bezoeken van deze site of heeft u opmerkingen over deze site, neem dan contact op via info@roosdiervoeders.nl
 

 

 

 

 

 

Roos Diervoeders, Hoofdweg 1082, 2153 LN Nieuw Vennep   Telefoon: 0252-672200   Fax: 0252-687881    info@roosdiervoeders.nl   Copyright Roos Diervoeders    Disclaimer